توضیحات محصول

سیستم جدا ساز شوتینگ

Metel Detector Seperator

 

این سیستم برای جدا سازی فلزاتی که همراه محصول در داخل لوله با سرعت زیاد در حرکت میباشند استفاده میشود . و متال دتکتور این سیستم از جدا ساز  در فاصله 5 تا 10 متری نصب میشود.