توضیحات محصول

سنسور القایی حساس به فلزات غیر مغناطیسی

Non-ferrous Metals inductive proximity sensor

 

 حساسیت این سنسور برای استیل و آلومینیم و مس و برنج و سایر فلزات یکسان میباشد.

SN= 8mm  For  M18

SN= 15mm  For  M30