توضیحات محصول

دروازه های امنیتی

Security Gates

این سنسور در مسیر ورود وخروج اماکن قرار داده میشود و در صورت عبور فلز از میان آن آلارم زده و مسئول مرتبط را مطلع میسازد. کاربرد این سنسور بسیار وسیع میباشد. در کارخانجاتی که تعداد پرسنل زیاد است و امکان بازرسی بصورت گسترده وجود ندارد میتوان از این حسگر در ورودی یا خروجی کارگاهها استفاده نمود. همچنین در فرودگاهها در گیت ورودی مسافر از این سنسور استفاده میکنند. حتی میتوان از این سنسور در هتلها و ورزشگاهها و اماکن عمومی پر رفت وآمد هم استفاده نمود .