توضیحات محصول

سنسور تشخیص موقعیت خطی

Linear Displacement Sensor

 

 

این سنسور برای اندازه گیری موقعیت حرکت خطی یک قطعه بکار برده میشود و دارای یک شفت متحرک میباشد که درون یک سیلندر حرکت میکند موقعیت این شفت بصورت خروجی ولتاژ 0 تا 10 ولت نمایش داده میشود. و براساس میزان حرکت شفت به انواع مختلفی تقسیم بندی میگردد . حرکت طولی شفت میتوان از یک سانتیمتر تا صد سانتی متر متغیر باشد و دارای دقت اندازه گیری یک هزارم طول حرکت میباشد.