دعوت به همکاری

ما از شما دعوت میکنیم  جهت پیوستن به تیم فنی شرکت نوین سنسور رزومه کامل کاری خود را

به آدرس ایمیل  novinsensor {@} gmail.com   ارسال فرمایید. 

 

,